FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

След седем години затворничество Ажа Биби продължава да се бори за живота си

Новини на „Врата на Надеждата“

Драматичната история на Ажа Биби

Ажа Норийн Биби е родена и израсла в Итан Уали, малко селце в район Шейхпура на провинция Пенджаб, Пакистан, намиращо се на около петдесет километра от Лахор. Тя е неграмотна и работела в селскостопанска ферма, за да издържа семейството си. Омъжила се за Ашик Масих, работник в тухларна, който имал три деца от предишен брак. След брака си те имали две деца. Ажа и семейството й били единствените християни в селото и тя многократно била подканяна от другите работници да се обърне в ислям.

asia_bibiПрез юни 2009 година заедно с други жени Ажа беряла ягоди на полето, когато й казали да донесе вода от близкия кладенец. Като извадила вода, преди да я отнесе на другите тя отпила малко от нея с едно старо метално канче, оставено до кладенеца. Съседът на Ажа, който имал спор със семейството й относно щети, нанесени на неговата собственост, я видял и ядосан й казал, че й е забранено да пие вода със същия съд, с който пият мюсюлманите, тъй като е християнка и следователно е „нечиста.“

Няколко работници се подиграли с вярата й, но Ажа им отговорила: „Вярвам в моята религия, вярвам в Иисус Христос, който умря на кръста за греховете на хората. Направил ли е нещо вашият пророк Мохамед, за да спаси човеците?“ Това разгневило някои работници, които се оплакали на един мюсюлмански свещенослужител, че Ажа се отнесла обидно към пророка Мохамед. Свещенослужителят насъскал тълпа мюсюлмани и те отишли в къщата й, набили я и набили още няколко членове на семейството. Полицията я отървала, но след като провела разследване за казаното от нея, тя била арестувана и пратена в ареста.

През ноември 2010 година Ажа била обвинена в богохулство и осъдена на смърт чрез обесване от съдията Мухамед Навийд Икбал от съда в Шейхпура, провинция Пенджаб.

Ажа Биби е първата жена в Пакистан, осъдена на смърт по обвинение в богохулство.

В деня, когато била произнесена присъдата й, Ажа казала: „Плачех, останала съвсем сама, обхващайки главата си с ръце. Повече не можех да гледам хората, изпълнени с омраза и крещейки „смърт за бедната селянка!“ Вече не ги виждам, но все още ги чувам, чувам тълпата, която станала на крака поздравяваше съдията за произнесената присъда, като викаше: „Смърт за нея, смърт! Аллах е велик!“ Съдът е изпълнен с тълпа, изпаднала в еуфория, която се блъска във вратите и крещи: „Да отмъстим заради светия пророк. Аллах е велик!“ След това ме хвърлиха в един микробус като някакъв стар парцал… за тях аз вече не бях човек.“

Ажа била хвърлена в затвора в Лахор в единична килия с размери 2.5 на 3 метра без прозорци.

Халид Шейх, началникът на затвора, казал, че макар той да искал тя да бъде „като всички останали затворници,“ тя била държана в отделна килия за нейно добро, тъй като се случвало хора, обвинени в богохулство, да бъдат убивани в затвора. Дали й също така някои уреди, за да може сама да си приготвя храната, тъй като се страхували някой да не я отрови.

През декември 2010 година, месец след присъдата на съдията Норийн, мюсюлмански свещенослужител обявил, че ще даде 500 хиляди рупии (около 10 хиляди щатски долара) награда на всеки, който успее да я убие.

Физическото състояние на Ажа е крехко, а здравословното й се влошава поради лошите условия в затвора. Пазачите в затвора също се отнасят лошо с нея.

Съдебни апели:

Май 2014 г. – апелативно слушане по делото отложено за пети път;
16 октомври 2014 г. – Областният съд на Лахор отхвърлил апела й и потвърдил смъртната присъда;
20 ноември 2014 г. – адвокатът й подал апел във Върховния съд;
22 юли 2015 г. – по време на апелативното дело Върховният съд временно отложил смъртната присъда;
Ноември 2015 г. – след като два пъти отложил апелативното дело, накрая на 26 март 2016 г. областният съд на Лахор изслушал делото;
13 октомври 2016 г. – делото отложено.

На 13 октомври 2016 г. делото на Ажа Биби във Върховния съд било отложено за сетен път, тъй като единият от тримата съдии заявил, че не може да изпълнява законните си задължения заради конфликт на интереси. „Аз бях на скамейката на обвинението по време на делото на Салман Тазийр, а този случай е подобен на онзи,“ казал в съда съдия Икбал Хамид ур Рехман. Според закона той не може сам да се освободи от служебното си положение в съда.

Все още не е установена нова дата за изслушването на делото. То ще бъде последната възможност за нея да спаси живота си.