FR US
Новини и репортажи > Общи репортажи и новини >

Пол Попов – Великденски пожелания

Врата на Надеждата

„Нашият Спасител възкръсна и отново е жив! Хвалете Го, защото Той ни даде вечен живот! Славете Го във всяко ваше дело!“ – ето какво пише президентът на Врата на Надеждата Пол Попов по повод на най-големия християнски празник Възкресение Христово. И ни напомня: „Христос взе върху Себе Си твоя грях, и моя грях, тъй че да бъдем милостиви и да живее чрез Него.“

 

 

Ето текстът на поздравителната картичка:

Изпораненото тяло на Спасителя бе забито с гвоздеи на кръста, Той бе осмиван, проклинан и умря, без някой да прояви милост към Него, но Той взе върху Себе Си твоя грях, и моя грях, тъй че да бъдем милостиви и да живее чрез Него.

Нашият Спасител възкръсна и отново е жив! Хвалете Го, защото Той ни даде вечен живот! Славете Го във всяко ваше дело!

Желая ви благословено Възкресение Христово!

Заедно с Господа в Неговото служание: Пол Попов, Врата на Надеждата