FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Русия >

Крим: вече година продължават руските „анти-мисионерски“ наказания

Новина на Феликс Корли, редактор на Форум 18

Измина година, откакто Русия въведе глоби за мъгляво определената „мисионерска дейност,“ и руските власти ги въведоха също така в Крим, който окупираха през март 2014 г. Организацията Форум 18 откри 13 административни дела в Крим, повдигнати срещу отделни личности по член 5.26, част 4 на Кодекса за административния правонарушения на Руската федерация. Осем от тях (сред тях служители на Свидетели на Йехова, няколко протестанта и един мюсюлманин) са били глобени в размер на тримесечна средна заплата. Някои са наказани само заради участието им в религиозни събрания на общината, към която принадлежат.

Други 14 дела са образувани срещу 7 религиозни общини и срещу 7 отделни личности, като те са наказани заради това, че не са използвали пълното име на регистрирана религиозна общност. В осем от случаите глобите са в размер на 30 хиляди до 50 хиляди рубли. Това са следните общности: две на Свидетели на Йехова, две петдесятни, една на Харе Кришна, една католическа и една лютеранска. 50 хиляди рубли, които се равняват на 21 хиляди украински гривни, което е 6700 шведски крони или 715 евро или 835 щатски долара, представляват тримесечна средна заплата.

Защитник на човешките права се оплакал, че наказанията не само представляват нарушение на свободата на религия и вярвания, потвърдени от Европейската конвенция за човешките права и фундаменталните свободи, но също и на постановленията на Женевската конвенция, които се отнасят до граждани, живеещи в окупирани територии.

Междувременно руските власти в Крим продължават да издирват религиозна литература, която била забранена като „екстремистка“ в страната. Отделни личности продължават да получават глоби, а Свидетели на Йехова и някои мюсюлмани се оплакват, че властите нарочно поставят такава литература по време на нахлуването в офисите на религиозните общини.

Нещо повече, всичките 22 регистрирани общини на Свидетели на Йехова в Крим бяха ликвидирани през май 2017 г. след решението на руския Върховен съд от 20 април 2017 г., което потвърждава правото на властите да закрият тези общини в страната и да конфискуват имуществото им. Особено в Крим Свидетелите на Йехова повече от две години са подложени на преследвания, преди всичко чрез оправдания, че помещенията им не отговаряли на изискванията за безопасност. Една от общините дори била глобена 150 хиляди рубли. Властите доказвали, че дейността на Свидетелите била „екстремистка“ и вредна за обществото.

На сайта на Форум 18 можете да видите по-подробна информация за глобените или наказани по друг начин религиозни общини. От него научаваме, че в 14 случая са образувани административни дела срещу някои общини заради това, че те са осъществявали дейност без да посочват какво е името им; такива са делата от 18 декември 2016 г., 18 февруари 2017 г., 7 април 2017 г., 28 април 2017 г., 11 и 22 май 2017 г., 15, 21, 22 и 27 юни 2017 г., 4, 7 и 17 юли 2017 г., и едно очаквано дело за 7 август 2017 г. На сайта също може да се видят 13-те дела срещу отделни личности, които осъществявали нелегална (според властите) „мисионерска дейност.“