FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Китай с нови планове за насилствена регистрация на църкви

Собствена новина на Врата на Надеждата

Организация, свързана с китайската комунистическа партия, публикува на 8 септември подробен доклад, в който се описва как китайското правителство планира да потиска и контролира църквите.

Вратата на домашна църква в Гуанжоу, Гуандонг, запечатана от държавата (снимка на „Помощ за Китай“)

Според „Помощ за Китай,“ асоциацията на студентите-християни – институция, която симпатизира на китайското правителство, публикува доклад за това, как властите планират да осъществяват правителствената политика по отношение на религиите, преди всичко на църквите.

За да затегне хватката си върху църквите, правителството планира да въведе в действие специална програма, според която обект на внимание ще бъдат частните религиозни места, „незаконните“ религиозни организации и проповедниците, които не са получили свещеническото си звание от държавата.

Докладът потвърждава, че програмата цели да „примири“ християните с идеологията на комунистическата партия, като църквите бъдат регистрирани и приемат платформата на патриотичното движение на самодостатъчната църква, което е една от двете институции под надзора на китайската държава; програмата предвижда малките домашни църкви да бъдат обединени с големите регистрирани такива, а да забрани дейността на онези, които не желаят да се регистрират.

По-конкретно правителството се кани да затвори онези църкви, които органите за държавна сигурност и отделът по религиозните дела са определили като „незаконни религиозни организации, организации, които се издържат или са контролирани от чужди сили с цел достъп до обществото, и религиозни места, които нарушават законите или пък се намират под контрола на секти.“

Мярката на наказанието за тези църкви ще зависи от размера на т.нар. „нарушения.“ За осъществяването на тази огромна по мащаб програма, правителството има намерение да работи с признатите от властите религиозни организации, чиито проповедници ще обикалят религиозните организации и религиозните места и ще призовават християните да се противопоставят на т.нар. „еретически“ религии, както и на „незаконните“ религиозни институции. Също така няколко правителствени департамента ще работят по програмата, като си разпределят отговорностите.

Китайската конституция гарантира правото на изповядване на религия на своите граждани, но на практика правителството настоява, че религиите трябва да бъдат наблюдавани и цензурирани, особено църквите, тъй като то се опасява, че чужди държави използват християнството и други некитайски вярвания за проникване в страната и сред обществото. Поради това църквите са длъжни да се регистрират от правителството и да се съгласят с наблюдението на властите върху дейността им – само в този случай те се считат законни.