FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Молитви за народа на Ливан

Новина на Мартин Акад, директор на Института за близкоизточни изследвания

Ливан, 8 април 2018 г. Съобщението е предадено от Мартин Акад, председател на академичния съвет на Арабската баптистка богословска семинария (АББС) и директор на Института за близкоизточни изследвания.

Изглед от сградата на Института за близкоизточни изследвания в Бейрут

„АББС търси възможности за провеждане на диалог между мюсюлманите и християните в Ливан. В страна, където все още са видими резултатите от 15 годишната гражданска война, хората често са недоверчиви към другите, които не принадлежат към тяхната общност. Но нашата семинария и Институтът за близкоизточни изследвания, който е отдел на семинарията, подготвя лидери, които като се върнат в своите общини търсят възможности за мирно съвместно съществуване във все още обхванатата от хаос страна.

Ние добре разбираме, че целта ни е не само подготовка на богословски грамотни лидери, но и на лидери, които да променят обществото и да създават условия за помиряване и за възстановяване на добрите отношения между отделните общности. Наши студенти отиват в местата, където християните се чувстват отхвърлени от обществото. Като малцинствена група, християните живеят със съзнанието, че те нямат място в ливанската култура. Но евангелието казва друго: Христос призовава Своите люде да бъдат миротворци, независимо в какви условия живеят.“

Акад пояснява, че в дейностите си по установяване на мирно съжителство семинаристите гледат на конфликтите не само като на проблем, но и като на възможност. Такъв поглед на нещата е първата крачка към миротворството. То изисква от хората да бъдат обществено активни, а не пасивни.

АББС вижда активното си участие в делата на обществото чрез пет ключови инициативи, от които три вече се осъществяват:

1. „Хляб и сол“. Тази инициатива цели да събере на едно място младежи мюсюлмани и християни на възраст между 14 и 17 години, които живеят в един и същи квартал или район. В днешно време тези млади хора са съседи един с друг, но никога не разговарят помежду си за своята вяра. А АББС им осигурява възможности, чрез които те могат да се срещнат и свободно да разговарят за личните си вярвания, като по този начин стереотипите се разчупват.
2. „Създаване на връзки между вярващите“. Тази инициатива подтиква не само младите хора, но и всички други да се опитат да преосмислят разбирането си за вярата на техните съседи; мюсюлмани и християни биват подканяни да разговарят един с друг и дори да посетят някоя служба в църква или в джамия – на съсед, който изповядва различна вяра. Те трябва не да се избягват един друг или да се страхуват един от друг, а заедно да работят за благото на техните общини.
3. „Дискусия по наболели въпроси“. Тази инициатива се фокусира преди всичко върху общините на християните: АББС събира на едно място християнски лидери от цял Ливан и организира дискусия за това как Църквата да бъде по-активна в обезпечаването на мира и спокойствието и преодоляването на наболелите проблеми. Разглеждат се такива въпроси, като: каква е ролята на Църквата и на вярващите, които са членове на правителството; как отделните вярващи реагират на днешните събития; какъв е отговорът на църковните ръководители; и т.н.

Планирани са още две инициативи, които ще започнат след около три години и които целят да обхванат в процеса и политическото ръководство на Ливан. В много страни политическите лидери използват религиите с цел получаването на повече гласове. Молим се и се надяваме, че чрез разпространяване на евангелските истини нашата култура ще бъде трансформирана и че използването на религиите ще бъде преустановено.“

Акад продължава: „Трябва да сме смели; същевременно искам да помоля християните по света да се молят за Църквата в Ливан, тъй че да преразгледаме стереотипите и вижданията, че християните са малцинство и са безвластни, че нямат глас в обществото и въобще в този край на света. Това не може да бъде Църквата, която бе родена чрез силата на Светия Дух на празника Петдесетница: родената тогава Църква е Църква на промяната, на обновлението и на предизвикателството към установените порядки; това е революционната Църква, която променя сърцата на отделните хора и на цели общности и техните домове. Моля за вашите молитви за дейностите на АББС, за ливанските християни и за други християнски мисионерски групи в нашата страна, тъй че те да преобразят Ливан и народът му да познае мира, който може да бъде само Христов мир.“