FR US
Новини и репортажи > Общи репортажи и новини >

Важна стъпка към победата на движението за свобода на религията: Тръмп подписа нова заповед

Новина на Врата на Надеждата

Американският президент Тръмп подписа изпълнителна заповед относно признаването на свободата на религията в международен план.

Новата заповед е подплатена с бюджет от 50 милиона щатски долара, с който ще се финансират програми, целящи укрепването на религиозната свобода.

В заповедта се казва, че държавният секретар, понастоящем Майк Помпео, ще съветва отговорниците за разпространението на християнството в страните, включени в списъка на държавния департамент на САЩ като „страни, предизвикващи особена загриженост“, тъй че мисионерите да разкриват случаите на нарушаване на свободата на религията и да подсказват къде и кога тези нарушения да бъдат наблюдавани от международната общност.

„Религиозната свобода – най-първата свобода на Америка – е неотменно право с висока нравствена стойност и с особено значение за националната сигурност. Свободата на религията за всички народи по света е приоритет в политиката на Съединените щати, които уважават тази ценност и същевременно я подкрепят с всички възможни средства“, се казва в изпълнителната заповед.

Заповедта призовава към изработването на „препоръки, целящи да подскажат какви икономически средства могат да бъдат използвани“ с цел утвърждаване на религиозната свобода в страните, предизвикващи особена загриженост.

Икономическите средства за постигане на религиозна свобода могат да включват санкции в съответствие с положенията на Закона Магнитски*, който дава право на САЩ да преследва нарушителите на човешките права като изземва тяхна собственост, намираща се в САЩ, или да забрани пътуванията им в САЩ.

Изпълнителната заповед подразбира „всички религии“, които трябва да получат „равни права и защита чрез закона“. В нея се съзира желанието на администрацията на Тръмп „да се гарантира безопасната дейност на местата за молитва и богослужения и на всяко друго обществено място на религиите, а също така да се защити и съхрани културното наследство на отделните религиозни общности“.

Президентът Тръмп е наредил всички цивилни служители на държавния департамент, които отговарят за международната дейност, веднъж на три години да преминават обучение по въпросите на религиозната свобода, според както нейното спазване е установено в Международния закон за религиозната свобода на името на Франк Улф от 2016 г.**

„Това е огромна победа за организациите, борещи се за свобода на религията, такива като Врата на Надеждата, които от години насам се опитват да убедят държавния департамент да вземе насериозно религиозната свобода по света“, казва Пол Хараланов Попов, изпълнителен директор на международната организация Врата на Надеждата.

–––––––––––––––––––––––
* Законът Магнитски бе приет в САЩ през декември 2012 г. в отговор на действията на руски официални лица, отговорни за смъртта на руския счетоводител Сергей Магнитски в затвора през 2009 г., който излежавал фалшива присъда за скалъпването на обвинения срещу руснаци, които били извършили измама на стойност 230 милиона щатски долара. Руските власти обвинили самия Магнитски за измамата и го пратили в затвора, но случаят му силно разтревожил американското правителство, което приело закон на негово име: законът дава право на САЩ да предприема действия спрямо нарушители на човешките права в която и да е държава в света, като ги наказва икономически и финансово и/или забранява пътуванията им в САЩ.

** Международният закон за религиозната свобода на името на Франк Улф от 2016 г. допълва предишния Международен закон за религиозната свобода от 1998 г., като защитава правата както на вярващите, така и на невярващите, а също така съставя списък на лицата, нарушаващи религиозната свобода на хората в различни страни по света и предприема санкции срещу тях и срещу участниците в преследвания на религиозна основа.