FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

„Това не е достатъчно“, казва Пол Попов след приключването на 10-годишното предварително разследване на престъпленията в Нигерия срещу човечността, предприето от международния съд в Хага

Новина на Врата на Надеждата: Елизабет Костова

Международният криминален съд в Хага, Холандия, съобщи неотдавна, че е приключил 10-годишното предварително разследване на зверствата, извършени от Боко Харам и от нигерийските служби за сигурност. Този съд е междуправителствена организация и международен трибунал.

Съдът се произнесе по две главни заключения:

• Обвиненията срещу Боко Харам и нигерийски военни са достатъчни, за да се предприеме по-нататъшно разследване на престъпленията им срещу човечността и по време на война.

• Нигерийското правителство не оправдава задължението си да провежда безпристрастно разследване и да накаже виновните за насилията.

Главният обвинител на съда в Хага, Фату Бенсуда, посочва, че съществуват ясни подозрения за престъпните деяния на Боко Харам и нигерийски военни, които се изразяват преди всичко в следното:

– убийства, изнасилвания и сексуално робство, включително насилствено забременяване и насилствени бракове;
– поробване;
– изтезания;
– жестоко отношение към хората;
– вземане на заложници;
– съзнателни нападения срещу цивилното население или отделни граждани, които не желаят да участват в набезите им;
– съзнателни нападения срещу служители, технически средства, машини и превозни средства, използвани за оказване на хуманитарна помощ;
– нарочни нападения срещу образователни центрове и места за богослужение;
– подмамване и приемане във въоръжените им формирования на деца под 15 годишна възраст, както и използването им във военни действия;
– организиране на преследвания срещу хора на основата на пол и религия;
– извършване на други нехуманни действия.

Пол Попов, президент на Врата на Надеждата, споделя:

„Искрено съм разочарован от факта, че толкова малко се прави, за да се преустановят преследванията срещу християните и убийствата в Нигерия. Усилията на съда в Хага с цел получаване на справедливи присъди за престъпниците е само една слаба надежда, че нещо може да се предприеме, за да се спрат насилията и убийствата.

Макар и да приветствам факта, че съдът започна да разглежда престъпленията в Нигерия, не мога да приема, че цели 10 години му трябваха, за да започне да разследва престъпленията срещу невинни граждани и накрая просто да заключи, че престъпления наистина са били извършвани. След 10-годишно чакане, едва сега може да започнат „официални“ разследвания в Нигерия.

Още колко хора ще бъдат пленявани, поробвани, изтезавани, изнасилвани и убивани, преди да се предприемат каквито и да са действия, тъй че тези престъпления да бъдат преустановени?

Решението на съда в Хага вече дава право на обвинението да изиска от съдебните органи да започнат пълномащабно „официално“ разследване на предполагаемите престъпления от страна на всички заинтересовани страни в Североизточна Нигерия. Съдът и нигерийското правителство трябва да действат бързо, защото жертвите на престъпленията вече 10 години очакват справедливост.

Защитниците на правата на човека се опасяват, че още едно продължително разследване или по-нататъшно забавяне ще влоши участта на жертвите и ще позволи на престъпниците завинаги да заличат следите си или да премахнат свидетелите на престъпленията им.

Надеждата ми е, че новоназначеният главен обвинител в съда в Хага ще постъпи отговорно и усърдно ще разследва деянията на престъпниците, тъй че жертвите им да получат справедливост навреме.

Призовавам християнската общност и всички, които ценят човешкия живот и достойнство да издигнат гласа си срещу вършещите престъпления срещу човечността. Гласът ни трябва да е изключително силен, за да бъдат разобличени зверствата. Те трябва да спрат още сега!

Пол Попов, президент на Врата на Надеждата