FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > САЩ >

В кой бог вярват днешните американски политици?

Новина на Врата на Надеждата: Елизабет Костова

Правата на човека, включително правото да вярваш и свободно да изповядваш Бога, са дадени от самия Бог. Това е Богът на библията, Когото преди няколко века американските колонизатори на новия континент прославяха и признаваха за Създател на неотменните човешки права. Но изглежда днес политиците се опитват да унищожат идеята за правата като дадени от Бога и да прокарат идеята, че те всъщност се дават от правителството.

В неделя на 3 януари 2021 г. бе свикан 117-я конгрес на САЩ и според традицията дискусиите се предшестват от молитва. Този път молитвата бе поверена на конгресмена Емануел Клийвър от Мисури, който бе пастор на църква към Обединените методистки църкви на САЩ и който за пръв път наруши традицията, като в молитвата си се обърна към бога на хиндуистите, като каза:

„Нека Господ повдигне лицето Си към нас и ни донесе мир.“ По време на двеминутната си молитва Клийвър се помоли за „мир в семействата ни, мир в страната и, моля ти се Господи – мир в заседанията на този конгрес.“ Накрая той приключи молитвата си с думите: „Молим ти се в името на монотеистичния бог, на бог Брахма, който е познат с различни имена от вярващите от различните религии. А-мъж и А-жена“.

„В кой бог вярват днешните американски политици“, пита се Пол Попов, президент на Врата на Надеждата. „Да се молим в името на Брахма означава да се подиграем с Бога на библията! Завършване на една молитва с „а-мъж и а-жена“ означава безобразна подигравка с вярата на християните. Конгресмен Емануел Клийвър трябва да се радва, че в САЩ няма закони за богохулството!“

Конгресмен Клийвър промени края на молитвата и каза „амин и а-жена“ (на английски amen and a-woman, като amen се схваща като а-мъж, от английското man). Добавката на а-жена (a-woman) бе възприета от мнозина като опит за добавяне на женски пол към думата amen (т.е. а-мъж) в отговор на неотдавна приетото решение в конгреса да се използва само неутрална спрямо пола терминология (т.е. да се избягва „той“ и „тя“).

Конгресмен Клийвър каза пред журналисти, че истинската битка е за демокрация, тъй че „няма какво да се борим срещу думите, които казах в края на молитвата“ Според него молитвата му е призив за единение на хората в страната и няма никакъв друг подтекст.