FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните > Финландия >

Как речта се криминализира чрез използването на закони за т.нар. „реч на омразата“

Новина на Врата на Надеждата: Елизабет Костова

Шестима членове на американския конгрес се канят да уведомят Комисията за религиозни свободи в света за това, че Финландия преследва двама известни християни.

В основата на съдебното преследване срещу член на финландския парламент Райви Ресенен и епископ Юхана Похьола, която е мисионер на финландската лютеранска църква, стои т.нар. „реч на омразата.“ Американски конгресмени, водени от представителя на конгреса за Тексас Чип Рой, възразяват срещу подобни действия. Според тях всъщност става въпрос за религиозната свобода – свободата на всеки човек да живее в съответствие със своята съвест и вярвания, без да се страхува от наказание от страна на правителството.

Ресенен, която е лекарка, майка на пет деца и баба на седем внуци, е обвинена за три отделни случая, като обвинението се състои в „етническа вражда“ заради изявления, в които тя изразила убежденията си за сексуалността и брака, а епископ Похьола е обвинена в „етническа вражда“ заради публикуването през 2004 г. на брошура на Ресенен относно сексуалността и брака. Финландските прокурори заявяват, че изявленията на Ресенен дискриминират ЛГБТИ лицата и подклаждат нетолерантност и клеветничество.

В писмо до Комисията американските конгресмени молят членовете й да обсъдят тези неотдавнашни съдебни дела, особено във връзка със списъка на САЩ на страните, в които се нарушават религиозните свободи. Ето какво в частност се казва в писмото: „Тези съдебни преследвания поставят сериозни въпроси относно ангажимента на Финландия да защитава свободата на религията на своите граждани, както това е заявено при членството й в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и в други международни организации.

Американските законодатели заявяват, че наказването на гражданите за това, че споделят библейската си вяра относно сексуалността и брака в социалните мрежи и че публикуват в общественото пространство брошури на същата тема вече цели 17 години представлява „съвършено очевидна злоупотреба с властта на правителството.“ Ресенен трябва отново да се яви в съда на 24 януари 2022 г.

Американската комисия за религиозните свободи в света е независима и надпартийна комисия на американското федерално правителство, която наблюдава спазването на човешките права и правата на свобода на религията и вярванията; тя отправя препоръки към американския конгрес и федералното правителство.