FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Борбата на Казахстан срещу екстремизма вреди на религиозните общности

Новина на Врата на Надеждата: Елизабет Костова

В цялата страна съдилища и полиция са заети в борбата срещу религиозния екстремизъм и глобяват отделни граждани и организации, провеждащи религиозни събрания на закрито или пък религиозни ритуали на открито, без да са получили разрешението на държавата за тези действия. Макар общият брой на тези глоби и да е по-нисък в сравнение с предходни години, християните и другите религиозни малцинства са недоволни от строгия контрол на правителството върху дейностите им. Те искат свободно да изповядват вярата си без намеса от страна на държавата.

Николай Новиков, християнин от една от северозападните области Урал, споделя, че на 8 януари 2022 по време на богослужението по случай Рождество Христово полиция нахлула в баптистката църква. Но като цяло тези нахлувания вече са по-редки от няколко месеца насам. Вместо редовните проверки по църквите, сега служителите на казахския Отдел по религиозните дела често идват по време на богослуженията и наблюдават службите и християните.

„Те обикновено изпращат някого, който седи отзад и оттам наблюдава,“ споделя Новиков. Той брои колко души са на службата и как тя протича, като прави запис на всичко случващо се.

Азат Каратал, от Отдела по религиозните дела на Западен Казахстан, казва, че това не е шпиониране, а просто наблюдение и нищо повече. Нашите служители не глобяват никого, казва той, ние ходим както в църквите, така а и в джамиите.

Държавните служители настояват, че някои религиозни групи, например баптистите, които не са регистрирани по закона, „не спазват закона“ и затова е наш дълг „да ги наблюдаваме.“

Държавните служители подчертават, че са направени промени в член 490 на Административния кодекс, с което се намаляват причините за глоби на религиозни организации и отделни хора: първоначално „нарушителите“ получават предупредително писмо и едва ако след това не се съобразят с предписанията биват глобявани.

Към момента глобите варират от парична глоба в размер на три седмични заплати, което може да се увеличи до четиримесечна заплата. Но освен глобите за нерегистрираните религиозни организации, които „не спазват закона“, се предвижда и забрана за дейността им, устно порицание и накрая солена глоба.