FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Египет легализира още 141 църкви

Новина на Врата на Надеждата

Египет продължава политиката си на еднакво зачитане на религиозните права, давайки на християните еднакви права с тези на мюсюлманското мнозинство на страната.

На 4 януари 2022 г. Египет издаде лицензи на още 141 църкви, като по този начин общият брой на лицензираните църкви става 2162 от общо 3730 църкви, подали молба за регистрация след приемането през 2016 г. на Закона за строеж и възстановяване на църкви. Не по-маловажен е и фактът, че останалите 1568 църкви имат пълното право да провеждат религиозните си богослужения в нелицензирани църковни сгради, които очакват приключване на процеса по регистрация.

Преди 2017 г. много малко църкви бяха регистрирани и бе почти невъзможно нова църковна сграда да получи лиценз за свободно провеждане на богослужения в нея. Промените, които се наблюдават от пет години насам, се дължат преди всичко на натиска, оказван на премиерите Шериф Ишмаил и Мустафа Мадбули, а също така поради смелата поддръжка на религиозните свободи от страна на президента Ал Сиси и неговото правителство, които се бореха срещу забраните за строеж на църкви, останали още от времето на Отоманските ограничения.

Въпреки, че Египет прави големи стъпки по отношение на равните права на християните наред с другите религиозни общности, не липсват насилия на местно ниво от страна на мюсюлмански тълпи срещу християни и срещу нерегистрирани или новорегистрирани църковни сгради.

В Египет, който в мнозинството си е мюсюлмански, християни живеят още от първи век след Христа.