FR US
Новини и репортажи > Репортажи от страните >

Контролът върху религията е от съществено значение за икономическото развитие на Китай

Елизабет Костов

През юли Църквата на изобилието в Сиан, провинция Шънси, стана обект на тежки репресии от страна на полицията в община Шилипу, административен център Сиан. През последните 30 години въпросната християнска общност функционира като домашна църква.

Част то репресивните мерки се изразяват в това, че в домовете на членовете на църквата са извършени обиски, вярващите са отвеждани в полицейското управление за разпит, а парите на църквата са конфискувани. Според вярващите полицията ги е разпитвала за даренията, като един от служителите ги е информирал, че незаконното събиране на дарения приравнява домашната църква към „секта“. Християните се опасяват, че в крайна сметка пасторът и другите лидери могат да бъдат обвинени от властите в измама.

Наказателната акция към църковната общност не е нещо необичайно. През цялата си 100-годишна история Китайската комунистическа партия (ККП) се опитва да държи религията под контрол. Марксизмът-ленинизмът е идеологическата основа на ККП (въпреки, че е налице разминаване в разбиранията по отношение на практичното провеждане на държавната политика), което обуславя стремежът към войнствено изключване на религията от социалния живот, образованието и държавните сектори. В стремежа си за контрол ККП дори преиначава историята. В китайските учебници например се твърди, че комунизмът в Източна Европа се е провалил, защото „властите не са се разправили своевременно с гражданското общество“, давайки на хората твърде много свобода, особено в областта на религията.

На 8-10 декември 2021 г. в Пекин се проведе годишната Централна работна икономическа конференция (ЦРИК). Целта на събитието е властите да обсъдят както постиженията, така и слабостите на китайската икономика, като специален акцент се поставя върху създаването на план за икономическото развитие през следващата година. На 5 януари 2022 г. Уан Сяохун, секретар на Комитета на ККП към Министерството на обществената сигурност, публикува в „Народен вестник“ – орган на ККП, и на официалния уебсайт на ККП коментар за ЦРИК. В доклада си той заяви, че президентът Си Дзинпин е препоръчал на делегатите на конференцията да се замислят върху китайската максима „Гуотай Минан“, която има следното значение: „страната процъфтява, когато хората са в мир“. Уан тълкува древната поговорка в контекста на това, че китайската икономика може да просперира само когато националната сигурност не е застрашена от незаконни мероприятия или дейности насочени срещу ККП. В тези „дейности“ влиза и религията, която не е призната от закона.

Уанг заяви също така, че властите трябва да „обърнат внимание на контрола върху убежденията основани върху националната и религиозната идентичност“. Той призова служителите по сигурността „внимателно да следят за използването на етичните и религиозни въпроси от враждебни сили, които имат за цел да проникнат в партията и да унищожат нейната дейност“. Агентите по сигурността трябва да се стремят да „прилагат мерки за борба със сепаратизма и стабилността, решително да пресичат етнически сепаратистки активности и религиозни екстремистки дейности, както и да се борят със „сие джиао“ (хетеродоксалните учения) и незаконната религия“. Важно е също така „предотвратяването на незаконните мисионерски дейности чрез използването на идеята за правовата държава и методите за справяне с противоречията и проблемите в етническата и религиозната сфери, както и осигуряване на безопасността и стабилността на етническата и религиозната сфери“.

В Китай основен приоритет в борбата за национална сигурност и икономическо развитие е контролът върху всички „хетеродоксални учения“, а начело на списъка на Уанг са всички „незаконни религии“ (тези, които не са свързани с официално признатата Тройна църква) и „незаконните мисионерски дейности“ (в това число религиозния прозелитизъм, както и всяка религиозна дейност на групи извън петте упълномощени и контролирани от правителството религиозни организации).

Тъй като протестантските домашни църкви (каквато е и Църквата на изобилието в Сиан), а и по-голямата част от китайските християни като цяло, не са свързани с официалната Тройна църква, те попадат в категорията на изповядващи „незаконна“ религия. По тази причина се наблюдава засилен „контрол“ и решимост за премахването им от китайския обществен живот.

Църквата на изобилието отправя призив към християните по света. Те ни умоляват да обърнем внимание на тежкото им положение и да се молим както за ситуацията, в която се намират, така и за тяхната защита. Тези братя и сестри християни са възприемани като заплаха за сигурността на Китай просто защото, вярвате или не, заради тях китайската икономика не може да расте и да се развива.