FR US

Служение чрез Библията

 

  • Вече над 30 години „Врата на Надеждата” изпълнява обещанието си да донася Божието слово в онези части на света, където християните са преследвани.
  • От 1972 година насам „Врата на Надеждата” е доставила над един милион книги на Новия Завет и десетки хиляди Библии в Източна Европа, Азия и бившите съветски републики.
  • Служение чрез писма, съдържащи части от Новия Завет. Д-р Харалан Попов вярваше, че Божието слово е от особено значение за духовното израстване на хората и за познанието на Бога, затова през 1972 година той начена уникално християнско служение, „Служение чрез писма, съдържащи Новия Завет”, което проникна в комунистическите страни чрез използването на метод, който не можеше да бъде спрян. Части от Новия Завет бяха включвани в писма, външно приличащи на лични писма, които с помощта на „местни мисионери” в чужбина бяха изпращани на получателите, живеещи в страните с комунистическа идеология. Хората получаваха тези писма от различни „мисионери” по целия свят и така част по част те получаваха целия Нов Завет.

  • Отпечатване и разпространение на Библията. „Врата на Надеждата” продължава да доставя Библии там, където църквата бива потискана и страда. Един от най-съществените успехи на „Врата на Надеждата” е преводът на румънски, български и руски, отпечатването и разпространението на „Отворената Библия като Ръководство за изучаването й” на Томас Нелсън. Тази солидна „Библия за изучаване” се превърна в „Преносимо библейско училище” за хиляди пастори, евангелизатори и ученици от библейските курсове, при това във време, когато не се позволяваше посещението на библейски курсове или обучение в семинариите.След падането на Желязната завеса много култове и различни религиозни секти нахлуха в страните, които някога бяха от тази страна на Желязната стена. „Отворената Библия” се цени и доднес и все още се търси твърде много, тъй като тя е добър източник за изучаване на Божието истински слово. Тя продължава да бъде благословение за всички онези, които я получават.
  • „Врата на Надеждата” спонсорира също така издаването на „Китайската говореща Библия”, превода на Свещеното Писание на езиците на малцинствата от бившия Съветски Съюз и издаването на Новия Завет за слепите в България, написана на системата за слепи „Брайл”.
  • „Врата на Надеждата” продължава да акцентира върху укрепването на преследваните християни по цял свят чрез доставяне на Библии, да осъществява обучение на лидери, да подпомага, да организира молитвени събрания и да защитава и подпомага преследваната църква.