FR US

Служение отвъд църковната ограда

Служение в затворите

Проповядването на евангелието и осигуряването на хуманитарна помощ за затворници си остава една от най-важните дейности на нашето служение. Осигуряваме също така центрове за рехабилитация и за християнско образование за онези, които са приели Господ Иисус като техен личен спасител.

Служение чрез спорта

В продължение на много години ние осъществяваме високо ефективно служение чрез спорта в Украйна, където повече от три хиляди млади хора са взели участие в различни видове спортна дейност, например футбол и баскетбол, организирани от местен християнски пастор. Чрез това служение много млади хора имаха възможността да чуят благата вест на евангелието и да получат спасение и надежда. През 2009 година спортните отбори получиха отличия от украинското правителство. Бе получена също така една безпрецедентна първа награда за християнски спортен отбор.

Служение сред младите

Чрез семинари и тренинги за млади лидери, „Врата на Надеждата” осигурява практическо и близко до живота обучение на млади лидери в Източна Европа и в Украйна, като посочва на обучаващите се най-ефективните методи за работа сред изоставеното поколение и неговото запознаване с Благата вест на Иисус Христос.

Глобална приятелство

Мечтаете ли за пътуване до чужди земи и проповядване на Благата вест, но със съзнанието, че обстоятелствата не ви позволяват да сторите това? „Глобално приятелство” е тъкмо служението, подходящо за Вас! Всичко, от което имате нужда, е свързан към интернет компютър и желанието да си спечелите нови приятели по целия свят. Станете приятел чрез кореспонденция с някого, който никога не е имал възможността да чуе Благата вест или да прочете нещо за нея. Чрез доверието и разбирателството като основа за изграждане на приятелски връзки, преодоляващи културни и географски граници, Вашите окуражаващи имейли могат да помогнат на хора в такива страни като Китай, Мароко или Тунис да видят в Иисус своя Господ и Спасител. Особено благословение ще споходи всеки, който помага на другите да познаят Христа.

Свържете се с нас, за да разберете как да се присъедините към „Глобалното приятелство”.