FR US

Гласът на страдащата църква

  • „Врата на Надеждата” е „Глас-призив и ръка за помощ” за християните, които са преследвани заради вярата си в Иисус Христос. Ние осведомяваме за преследвания на християни по целия свят чрез новините и постоянно обновяваме информацията си за последните жестокости, нарушения на човешките права и потискане на религиозната свобода. Ние защитаваме както отделни християни, така и църковното тяло и служим като „глас” за онези, чийто глас не може да бъде чут.

  • Призоваваме всички да бъдат наши сътрудници в молитвите си за християните, които страдат заради вярата си.
  • Чрез информационния ни бюлетин „Молитва и действие”, а също така чрез призива за помощ, който отправяме всеки месец, ние осведомяваме партньорите ни в служението за сериозното положение на християните. Даваме възможност на онези, които желаят, да станат активни защитници на правата чрез петиции и писма до правителствата, отправяни от името на пратените в затворите заради вярата си в Иисус Христос, а също така и когато се нарушава правото на религиозна свобода или се извършват действия, с които се нарушават общочовешки права.
  • Искаме да подтикнем и други да бъдат глас на защита в своята църква или общност като станат членове на онлайн групата ни „Молитва и действие”. Молитвата е най-мощното средство: без молитва не може да има духовно въздействие, а Бог е този, Който ще промени положението.

Прочетете повече.